Extractie

Wat is dit?

Extractie is het verwijderen van een tand of kies. Door de eeuwen heen was het verwijderen van tanden en kiezen de meest gebruikte behandeling in de tandheelkunde. Tegenwoordig worden de tanden en kiezen zo lang mogelijk behouden en wordt er steeds minder vaak besloten om een tand of kies te verwijderen.

Redenen om tanden of kiezen te verwijderen

 • Onherstelbaar tandbederf (= cariës).
 • Onherstelbare ontsteking van de weefsels rondom de tand (= parodontitis).
 • Onherstelbare zenuwkanaalproblemen.
 • Ingewikkelde breuken van de tand of kies/wortelrest.
 • Recidiverende abcessen.
 • Scheefstand van de tand.

Redenen om wijsheidstanden te verwijderen

Een reden om een wijsheidstand te verwijderen kan één van de hiervoor opgesomde punten zijn. Daarnaast breekt de wijsheidstand als laatste in het gebit door. Dit is vaak de oorzaak van bijkomende problemen:

  • De tand blijft geheel of gedeeltelijk onder het tandvlees zitten. Dit kan het poetsen bemoeilijken waardoor er gaatjes, ontstekingen en soms abcessen kunnen ontstaan.
  • Door druk kan scheefstand van de overige tanden optreden.
  • In de bovenkaak zit de wijsheidstand tussen de mondholte en de kaakholte. Als er onvoldoende ruimte is, zal hij vaak in de richting van de wang in plaats van achter de laatste tand doorbreken. Daar is hij moeilijk te poetsen en veroorzaakt hij bijtwonden in de wang. Na een tijdje komen er gaatjes waar de tandarts moeilijk bij kan. Uiteindelijk moet de tand dan toch verwijderd worden.
  • In de onderkaak gaat de wijsheidstand, als er onvoldoende ruimte is, schuin naar voor groeien en daardoor botst hij tegen de wortels van de voorliggende tand. De tandwortels gaan zich verder ontwikkelen en komen daarbij soms in contact met de gevoelszenuw die midden in het kaaksbeen ligt. Dit is de reden waarom deze tand beter verwijderd wordt voordat hij volledig volgroeid is.

Op een overzichtsröntgenfoto (OPG) kan men dit goed evalueren en op basis van deze foto zal de chirurg of tandarts dan ook beslissen of een extractie nodig is. In sommige gevallen zal de tandarts zelf de wijsheidstanden verwijderen, maar in de meeste gevallen zal de patiënt worden doorverwezen naar een mond-, kaak- en aangezichtschirurg.

Behandeling

✔De tandarts voert een klein mondonderzoek uit, raadpleegt nog eens uw dossier en bekijkt uw röntgenfoto.

✔ Vervolgens zal hij de plaats van de extractie lokaal verdoven. Bij tanden en kiezen in de bovenkaak en bij de voortanden in de onderkaak kan het verdoven lokaal gebeuren, dit wil zeggen op de plaats van de tand of kies zelf. Bij kiezen in de onderkaak is het niet mogelijk lokaal te verdoven, omdat het kaakbot hier te dik is. De verdovingsvloeistof wordt daarom aan het begin van de zenuwbaan ingespoten. Het gevolg hiervan is dat de wang, tong en ook de lippen, aan de zijde waar de injectie gegeven is, verdoofd zullen zijn. Na de ingreep blijft de verdoving nog een hele tijd aanwezig. In die periode moet u opletten niet op uw wang, tong of lippen te bijten. Maar eveneens opletten bij het eten of drinken van warme producten.

✔ Zodra de verdoving is ingewerkt, zal de tandarts de tand of kies losmaken door een draaiende of wrikkende beweging te maken. Meestal zal de tand of kies er in zijn geheel uitgetrokken worden. wanneer deze erg vast zit, zal hij er in delen worden uitgehaald.

✔ Afhankelijk van de grootte van de wond en de mate van de te verwachten nabloeding, zal deze gehecht worden met hechtdraad. Deze dient na ongeveer een week verwijderd te worden door de tandarts.

✔ Na de ingreep geeft de tandarts u meer informatie in verband met medicatie en eventuele nacontrole. U krijgt medicatie/mondspoeling voorgeschreven indien nodig.

Nazorg

U zult de eerste uren na het verwijderen van de tand of kies niet veel pijn voelen, vanwege de nog werkzame verdoving. Belangrijk is dat u de eerste 24 uur niet gaat spoelen. Daarnaast kan het aangeraden zijn om een pijnstiller te nemen alvorens de verdoving uitgewerkt is, zodat deze alvast kan inwerken. Daarbij is het wel belangrijk dat u geen aspirines neemt, omdat deze de bloedstolling zal tegenhouden.

Indien er zwelling optreedt kan u een coolpack gebruiken. Pas eveneens de eerste uren na de behandeling op met het eten en/of drinken van warme producten en kijk uit dat u niet op uw gevoelloze lippen, tong en/of wangen bijt. Probeer de eerste dag na de ingreep roken tot het minimum te beperken. Hoewel de pijn snel vermindert, blijft de wond gevoelig en is het belangrijk om deze te verzorgen.

Spoel de mond, 24 uur na de ingreep, twee keer per dag met een speciaal mondspoelmiddel voorgeschreven door de tandarts. Het schoonhouden van de mond zorgt voor een snellere genezing. Naast het mondspoelmiddel poetst u, net als altijd, twee keer per dag de tanden. Probeer daarbij voorzichtig te poetsen rondom de wond.